Justícia

La justícia

La justícia aplica la llei en els judicis civils, administratius i penals. La justícia també fa complir les sentències. En els sistemes democràtics la justícia és el tercer poder. Els altres dos són el legislatiu i l’executiu.

El poder judicial és independent dels poders legislatiu i executiu. El Govern no pot intervenir en la seva organització i en el seu funcionament. Per aquest motiu, la justícia és administrada per jutges independents.

La justícia a Andorra és administrada pels batlles, el Tribunal de Batlles, el Tribunal de Corts i el Tribunal Superior de Justícia.