Justícia

La Batllia i el Tribunal de Batlles

La Batllia és la jurisdicció de primera instància i instrucció. S’estructura en seccions civil, penal, administrativa i secció especial d’instrucció.

El Tribunal de Batlles jutja els delictes civils que no superen els 12.000,00 euros. Els assumptes administratius de la Batllia són jutjats col·legialment per diferents batlles.