Obra

Els sindicats

Els sindicats són organitzacions que defensen i coordinen els interessos econòmics dels treballadors en el món laboral. Els sindicats procuren també que a les empreses es preservin els llocs de treball i també contribueixen al desenvolupament professional dels assalariats. Els sindicats promouen el diàleg amb les empreses i el seu bon funcionament.

En el funcionament d’una societat democràtica el sindicat harmonitza les relacions laborals dels assalariats amb l’empresa. El sindicat és una eina dels assalariats i regula el seu vincle amb l’activitat econòmica de l’empresa.

Totes les persones assalariades tenen el dret d’afiliar-se a un sindicat. Per contra, cap assalariat pot ser obligat a afiliar-se a un sindicat.

Les eleccions sindicals permeten que els treballadors triïn els seus representants als comitès d’empresa.

Com es finança un sindicat?

Els sindicats poden rebre subvencions públiques per fer les seves activitats en una quantitat proporcional al nombre de delegats dels assalariats o de membres del comitè d’empresa que en formin part.