Els sindicats són organitzacions que defensen i coordinen els interessos econòmics dels treballadors en el món laboral. Els sindicats procuren també que a les empreses es preservin els llocs de treball i també contribueixen al desenvolupament professional dels assalariats. Els sindicats promouen el diàleg amb les empreses i el seu bon funcionament.