Transparència, accés a la informació pública i govern obert

QUÈ ÉS LA TRANSPARÈNCIA?
La transparència és un dels principis fonamentals que ha de presidir l'actuació dels poders públics. L'objectiu, que els òrgans i institucions públiques facin visible als ciutadans la informació sobre la seva gestió amb rigor, veracitat i objectivitat.

 

  •   La Transparència és un pilar de la societat democràtica: permet que la Ciutadania pugui accedir amb facilitat i lliurement als assumptes d’interès general de l’Administració.
  •   La Transparència permet l’adquisició d’una opinió per part de la Ciutadania dels assumptes públics d’interès general.
  •   La Transparència incentiva la Participació Ciutadana.
  •   La Transparència dinamitza la interacció de la Ciutadania amb l’Administració.
  •   La Transparència apropa l’Administració a la Ciutadania.
  •   La Transparència és un indicador de bona salut democràtica.

 

PER QUÈ?
Perquè el ciutadà té dret a estar informat dels assumptes públics i saber com es gestionen, i és un dels pilars en els quals es basa l'actuació diària d'aquest Govern. Només quan els ciutadans coneixen com es prenen les decisions que els afecten i com s'utilitzen els fons públics, poden prendre part amb solvència en els assumptes públics.

 

ACCEDEIX AL PORTAL DE TRANSPARÈNCIA DEL GOVERN D'ANDORRA

Botó Accés Portal de Transparència