Normativa

NORMATIVA

La Llei 33/2021, de 2 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i govern obert, i el Reglament de participació ciutadana d'Andorra, són dos importants documents que han entrat en vigor recentment. La Llei 33/2021 té com a objectiu garantir la transparència de les autoritats i institucions públiques donant accés als ciutadans a la informació pública. El Reglament de Participació Ciutadana posa en marxa mecanismes per afavorir la participació i promoure l'apropament de la ciutadania a les institucions. En conjunt, aquests dos documents ajuden a garantir una estructura de govern més oberta i transparent.

 

Imatge eliminada.Decret 444/2022, del 26-10-2022, pel qual s’aprova el Reglament de participació ciutadana.

Imatge eliminada.Llei 33/2021, del 2 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i govern obert