Justícia

El Tribunal Superior de Justícia

El Tribunal Superior de Justícia és la instància més alta de l’organització judicial d’Andorra. El Tribunal Superior de Justícia resol també els recursos contra resolucions en matèria civil i administrativa de la Batllia i en matèria penal del Tribunal de Corts. El Tribunal Superior de Justícia s’estructura en tres sales: la Sala Civil, la Sala Penal i la Sala Administrativa.

El Tribunal Superior de Justícia està format per un president i un conjunt de magistrats en un nombre no inferior a cinc. En cas d’absència o impossibilitat d’exercir del president, el substitueix el magistrat amb més antiguitat en el càrrec, i així successivament, i si concorren dos magistrats amb la mateixa antiguitat, el substitueix el magistrat de més edat.

El president del Tribunal és, alhora, president d’una de les tres sales.