Justícia

El Ministeri Fiscal

El Ministeri Fiscal vetlla per la defensa i l’aplicació de l’ordre jurídic i per la independència dels tribunals. El Ministeri Fiscal també promou l’aplicació de la llei amb l’objectiu de mantenir els drets dels ciutadans i la defensa de l’interès general.