Justícia

Els batlles

Els batlles (jutges) han de ser titulats en dret i són nomenats pel Consell Superior de la Justícia per un període renovable de sis anys. El càrrec de batlle és incompatible amb qualsevol altra funció pública. Tampoc poden exercir activitats comercials o mercantils.