Justícia

El Tribunal de Corts

El Tribunal de Corts jutja en primera instància delictes majors. També pot jutjar en primera instància processos de delictes menors de manera col·legiada i contravencions penals unipersonalment.

El Tribunal de Corts es compon d’un president i un conjunt de magistrats en un nombre no inferior a quatre. En cas d’absència o impossibilitat d’exercir del president, el substitueix el magistrat amb més antiguitat en el càrrec, i així successivament, i si concorren dos magistrats amb la mateixa antiguitat, el substitueix el magistrat de més edat.