Les sessions del Consell General són públiques i qualsevol ciutadà hi pot assistir. Hi ha la possibilitat de celebrar una sessió secreta a iniciativa de la Sindicatura, de dos grups parlamentaris o d’una quarta part dels consellers generals. Hi ha tres tipus de sessions: les tradicionals, les ordinàries i les extraordinàries. Les tradicionals se celebren a l’edifici històric de la Casa de la Vall. Els consellers van vestits amb els típics tricorni i gambeto.
La Sindicatura és la direcció o presidència del Consell General. La Sindicatura està integrada pel síndic general, el subsíndic i els secretaris. El secretari general s’ocupa dels aspectes administratius i d’organització del Consell General. El mandat de la Sindicatura comprèn tota la legislatura, que com a màxim serà de quatre anys. Els membres de la Sindicatura, tret del secretari general, han d’haver estat elegits com a consellers. El síndic general i el subsíndic no poden exercir el càrrec més de dos legislatures o mandats seguits i complets (quatre anys).