Casa de la Vall i Consell General

Les sessions del Consell General

Les sessions del Consell General són públiques i qualsevol ciutadà hi pot assistir. Hi ha la possibilitat de celebrar una sessió secreta a iniciativa de la Sindicatura, de dos grups parlamentaris o d’una quarta part dels consellers generals.

Hi ha tres tipus de sessions: les tradicionals, les ordinàries i les extraordinàries. Les tradicionals se celebren a l’edifici històric de la Casa de la Vall. Els consellers van vestits amb els típics tricorni i gambeto. Les sessions tradicionals estan marcades pel costum o es duen a terme per commemorar un dia en el calendari anual. Les sessions tradicionals actuals són la del 21 de desembre, corresponent al dia de Sant Tomàs, i la del 14 de març, corresponent al Dia de la Constitució.

El síndic general convoca totes les sessions del Consell General. Les sessions extraordinàries les ha de convocar per acord de la Comissió Permanent o a petició del cap de Govern, de dos grups parlamentaris o d’una quarta part dels consellers generals.

Crèdits
Fotografia: SFGA