Casa de la Vall i Consell General

Sindicatura

La Sindicatura és la direcció o presidència del Consell General. La Sindicatura està integrada pel síndic general, el subsíndic i els secretaris. El secretari general s’ocupa dels aspectes administratius i d’organització del Consell General. El mandat de la Sindicatura comprèn tota la legislatura, que com a màxim serà de quatre anys.

Els membres de la Sindicatura, tret del secretari general, han d’haver estat elegits com a consellers. El síndic general i el subsíndic no poden exercir el càrrec més de dos legislatures o mandats seguits i complets (quatre anys). En l’actualitat, ocupen aquest càrrec dos dones. Per aquest motiu ara és oportú parlar de síndica i subsíndica generals.


El síndic general

El síndic general presideix i coordina el ple del Consell General i representa aquesta institució. El síndic general dirigeix amb imparcialitat les sessions de debat.


El subsíndic general

El subsíndic general substitueix el síndic general quan aquest darrer és absent o no pot assistir a una sessió del Consell General, i per delegació del síndic general pot representar el Consell General.


La secretaria

Els secretaris de Sindicatura

Els secretaris de Sindicatura autoritzen les actes del ple amb el permís del síndic general. Els secretaris col·laboren a dur a terme els treballs del Consell General. També asseguren la correcció i el recompte de les votacions que tenen lloc al ple del Consell General.

El secretari general

El secretari general és un càrrec tècnic i administratiu titulat en dret que assessora el síndic general i els altres membres de la Sindicatura. El secretari general redacta les actes sota la direcció del síndic general.

El síndic general nomena el secretari general després d’haver informat els altres membres de la Sindicatura.

Crèdits
Fotografia: SFGA