Casa de la Vall i Consell General

La primera sessió parlamentària

La primera sessió o sessió constitutiva d’una legislatura, que ha de durar quatre anys, se celebra 15 dies després de la proclamació dels resultats electorals. La primera sessió està presidida pel conseller general de més edat de la parròquia de Canillo. El conseller general de menys edat actuarà de secretari.

El ple de parlamentaris elegeix en aquesta primera sessió el síndic general i els altres membres de la Sindicatura. Una cinquena part dels consellers poden presentar fins a 24 hores abans de l’inici de la sessió constitutiva les candidatures a la Sindicatura, que han d’estar formades per consellers elegits. La votació dels membres de la Sindicatura és secreta. Cada conseller vota una sola candidatura, i la candidatura que obté la majoria absoluta (la meitat més un dels vots) és la guanyadora. A continuació, el Consell General escull els secretaris de Sindicatura. Cada conseller vota un sol nom dels consellers presentats en aquest càrrec. Seran elegits els dos candidats que hagin obtingut més vots.

Un cop s’han fet les dos votacions, els candidats guanyadors prometen o juren la Constitució i ocupen el seu lloc en la presidència de la sala del Consell. Després, la resta de consellers generals promet o jura la Constitució. Finalment, el nou síndic general tanca la sessió constitutiva.

Crèdits
Fotografia: SFGA