La primera sessió o sessió constitutiva d’una legislatura, que ha de durar quatre anys, se celebra 15 dies després de la proclamació dels resultats electorals. La primera sessió està presidida pel conseller general de més edat de la parròquia de Canillo. El conseller general de menys edat actuarà de secretari. El ple de parlamentaris elegeix en aquesta primera sessió el síndic general i els altres membres de la Sindicatura.