Eleccions

Els comuns

Els comuns són els òrgans que representen i administren les parròquies. Els comuns són corporacions públiques que poden aprovar normes d’àmbit territorial (ordinacions, reglaments i decrets). Els comuns funcionen d’acord amb les competències atorgades per la Constitució, les lleis i la tradició.

Els comuns tenen moltes competències. Recalquem la competència per organitzar consultes populars.