Els comuns són els òrgans que representen i administren les parròquies. Els comuns són corporacions públiques que poden aprovar normes d’àmbit territorial (ordinacions, reglaments i decrets). Els comuns funcionen d’acord amb les competències atorgades per la Constitució, les lleis i la tradició. Els comuns tenen moltes competències. Recalquem la competència per organitzar consultes populars.
Els ciutadans poden fer donatius de fins a 6.000 euros a una candidatura electoral. No poden fer donacions les empreses, fundacions, associacions i altres entitats. Les persones que tinguin contractes vigents amb l’Administració tampoc no poden fer donacions a les candidatures electorals. Tampoc ho poden fer les entitats parapúbliques i les societats públiques. Les candidatures electorals no acceptaran cap donació anònima.
Aquesta paraula prové del grec demos (δημος), que vol dir “poble”, i krato (κρατω), que vol dir “poder”. Democràcia significa “el poder del poble”. La democràcia és el sistema polític en què la sobirania, el poder, resideix en la comunitat o poble. Els ciutadans de les polis gregues es reunien en l’assemblea i elegien els seus representants polítics per gestionar la ciutat i el seu territori. La democràcia és el sistema polític que identifica la majoria de societats europees i de bona part del planeta.
La participació ciutadana institucionalitzada és la que està relacionada amb tots els organismes representatius i de govern. En l’actualitat hi ha diferents tipus de participació ciutadana institucionalitzada. Participació institucionalitzada representativa El sistema polític d’Andorra és representatiu. La gestió del país requereix que hi hagi uns organismes de representació política. La ciutadania amb dret a vot ha d’elegir uns representants perquè gestionin la societat.