mesa electoral

Com es finança una campanya electoral?

Els ciutadans poden fer donatius de fins a 6.000 euros a una candidatura electoral. No poden fer donacions les empreses, fundacions, associacions i altres entitats. Les persones que tinguin contractes vigents amb l’Administració tampoc no poden fer donacions a les candidatures electorals. Tampoc ho poden fer les entitats parapúbliques i les societats públiques. Les candidatures electorals no acceptaran cap donació anònima.

Si una persona ha fet una donació a una campanya electoral, després no podrà contractar cap servei de l’Administració fins que hagi transcorregut un any.

Les donacions per a la campanya electoral d’una candidatura es fan sense cap contraprestació. Les candidatures han de presentar al Tribunal del Comptes una relació de les donacions rebudes. El Tribunal de Comptes publicarà al BOPA les llistes amb aquesta informació durant l’any posterior a les eleccions.

Subvencions electorals

L’estat subvenciona les despeses de les candidatures que concorrin a les eleccions generals i comunals. La subvenció no superarà mai la xifra de les despeses electorals de la candidatura.

Els partits amb representació al Consell General i als comuns reben una subvenció destinada a les seves despeses de funcionament i una altra per representació. Els partits que hagin concorregut a unes eleccions i no hagin obtingut representació rebran també una subvenció pública.

Crèdits
Fotografia: SFGA