Casa de la Vall i Consell General

Subvencions als grups parlamentaris

Els grups parlamentaris reben unes subvencions del Consell General per poder dur a terme la seva activitat. L’import d’aquestes subvencions està inclòs en un capítol del pressupost del Consell General. La Junta de Presidents estableix el repartiment de l’import d’aquest pressupost. En l’actualitat el pressupost destinat als grups parlamentaris es reparteix de la manera següent: un 50% per als grups parlamentaris i un 50% per als consellers (vegeu el Reglament del Consell General).

Crèdits
Fotografia: SFGA