El terme principat ens remet directament a príncep. Ben contràriament al que podem pensar, un príncep no necessàriament ha de ser el fill d’un monarca. El príncep és el sobirà d’un territori que es pot anomenar principat. El terme príncep prové del llatí princeps, que significa “el que va primer”. En el cas d’Andorra, els dos sobirans eren coneguts tradicionalment com a senyors. 
El Tribunal Constitucional és la institució que ha de fer respectar la Constitució i n’és l’intèrpret suprem. Les sentències del Tribunal Constitucional afecten els poders públics i els particulars. El Tribunal Constitucional resol recursos d’inconstitucionalitat de les lleis i actua en processos d’empara en cas de vulneració dels drets fonamentals i quan hi ha un conflicte de competències entre òrgans i institucions (els coprínceps, el Consell General, el Govern, el Consell Superior de Justícia i els comuns).
Democràcia directa Els ciutadans són consultats per les institucions sobre un tema polític. Els referèndums són un exemple de democràcia directa. Una reforma constitucional necessita el vot dels ciutadans amb dret a vot en un referèndum.
Aquesta paraula prové del grec demos (δημος), que vol dir “poble”, i krato (κρατω), que vol dir “poder”. Democràcia significa “el poder del poble”. La democràcia és el sistema polític en què la sobirania, el poder, resideix en la comunitat o poble. Els ciutadans de les polis gregues es reunien en l’assemblea i elegien els seus representants polítics per gestionar la ciutat i el seu territori. La democràcia és el sistema polític que identifica la majoria de societats europees i de bona part del planeta.
L’evolució de la societat comporta que disposem de nous mitjans de participació ciutadana regulada que apropin la ciutadania i l’Administració pública. Aquestes noves eines han de construir un ambient de confiança entre la ciutadania i l’Administració. També han d’ajudar els ciutadans a adoptar noves habilitats i maneres de fer destinades al desenvolupament personal i de tot el país.
La participació ciutadana institucionalitzada és la que està relacionada amb tots els organismes representatius i de govern. En l’actualitat hi ha diferents tipus de participació ciutadana institucionalitzada. Participació institucionalitzada representativa El sistema polític d’Andorra és representatiu. La gestió del país requereix que hi hagi uns organismes de representació política. La ciutadania amb dret a vot ha d’elegir uns representants perquè gestionin la societat.
L’acció ciutadana no implica només el dret de votar i ser elegible. L’acció ciutadana es vehicula a través de molts actes discrets que engloben el conjunt de la ciutadania. Els ciutadans expressen en tots els àmbits, i sovint sense adonar-se’n, compromisos i implicacions socials. Aquesta implicació és inherent en tots els aspectes de la vida d’un ciutadà. Els ciutadans no poden viure al marge de la societat. Els ciutadans participen també en consells ciutadans, de joves o de padrins.