Constitució

El Tribunal Constitucional

El Tribunal Constitucional és la institució que ha de fer respectar la Constitució i n’és l’intèrpret suprem. Les sentències del Tribunal Constitucional afecten els poders públics i els particulars.

El Tribunal Constitucional resol recursos d’inconstitucionalitat de les lleis i actua en processos d’empara en cas de vulneració dels drets fonamentals i quan hi ha un conflicte de competències entre òrgans i institucions (els coprínceps, el Consell General, el Govern, el Consell Superior de Justícia i els comuns).

Una cinquena part dels consellers generals poden presentar recursos d’inconstitucionalitat, i també ho poden fer el cap de Govern o tres comuns.