El Principat d’Andorra és un estat independent, de dret, democràtic i social.
El Tribunal Constitucional és la institució que ha de fer respectar la Constitució i n’és l’intèrpret suprem. Les sentències del Tribunal Constitucional afecten els poders públics i els particulars. El Tribunal Constitucional resol recursos d’inconstitucionalitat de les lleis i actua en processos d’empara en cas de vulneració dels drets fonamentals i quan hi ha un conflicte de competències entre òrgans i institucions (els coprínceps, el Consell General, el Govern, el Consell Superior de Justícia i els comuns).
La Constitució d’Andorra va ser aprovada el 14 de març de 1993 pels andorrans amb dret a vot en un referèndum. La Constitució d’Andorra defineix l’Estat andorrà, els seus símbols, els drets i deures de la ciutadania i el sistema polític del coprincipat parlamentari. Què és una constitució? La constitució és la llei principal d’un estat. La constitució defineix l’estat, els seus símbols −com la bandera, la llengua oficial i l’himne−, les institucions i els drets i els deures dels ciutadans.