Casa de la Vall i Consell General

El control del Govern

El Consell General controla la política del Govern a través dels diferents debats parlamentaris i de les comissions. El control també s’efectua a través de l’aprovació anual de la Llei del pressupost. Aquesta Llei determina la quantitat de diners de què pot disposar el Govern en un any.

El Consell General també controla l’acció del Govern a través de la moció de censura i de la qüestió de confiança.

Crèdits
Fotografia: SFGA