PROCÉS DE SELECCIÓ DELS MEMBRES DE LA VISURA CIUTADANA

Obert el termini de presentació de sol·licituds per al procés de selecció dels membres que formaran part de la Visura Ciutadana

 

VISURA-banner-not1

Què és la Visura Ciutadana?

La Visura Ciutadana, com a servei cívic voluntari, és un òrgan estable de participació format paritàriament per deu persones residents majors d’edat, escollides per sorteig, durant un període de dos anys.

Quins objectius persegueix?

La Visura Ciutadana es crea per facilitar i millorar la comunicació entre l’Administració general i la ciutadania i promoure espais de col·laboració, al mateix temps que pretén afavorir la construcció d’una ciutadania activa i implicada.

 1. Facilitar i millorar la comunicació entre l’Administració general i la ciutadania.
 2. Promoure espais de col·laboració
 3. Afavorir la construcció d’una ciutadania activa i implicada.

Quines funcions té?

  • Ser un òrgan de consulta del Govern que aporti la visió ciutadana.
  • Valorar les accions del Govern i elaborar propostes de millora per afavorir la participació de la ciutadania en l’acció del Govern.
  • Identificar aquells projectes que s’haurien de fer amb la participació de la ciutadania.
  • Elaborar informes o criteris per ser tinguts en compte pel Govern sobre aquells temes que siguin d’interès per a la ciutadania.

La Visura Ciutadana rep en tot moment el suport, l’acompanyament i l’assistència del Departament de Participació Ciutadana i pot sol·licitar l’assistència específica de les persones externes que es consideri convenients per a la informació i el bon desenvolupament dels assumptes tractats.

 

Qui pot formar part de la Visura Ciutadana?

Les persones majors d’edat que resideixen a Andorra i que no es troben en qualsevol situació que pugui suposar una incompatibilitat per a formar part de la Visura Ciutadana (personal de les administracions públiques o parapúbliques; persones que participen activament en un partit polític, en una associació o un col·lectiu; titulars d’una empresa contractada per l’Administració general; o en general, qualsevol altra situació que pugui suposar un conflicte d’interessos).

 

Com es pot formar part de la Visura Ciutadana?

Omplint una sol·licitud en línia (enllaç tràmit on line) o presencialment al Servei de Tràmits de Govern (enllaç sol.licitud). La sol.licitud es pot formalitzar fins el proper dijous 16 de febrer del 2023.

 

Com se seleccionen les persones que formaran part de la Visura Ciutadana?

Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, es realitza un sorteig davant la Secretaria General del Govern o de notari i s’extreuen cinc butlletes del gènere femení i cinc del gènere masculí per tal d’aconseguir la paritat.

En el supòsit que no s’arribi a un mínim de quatre sol·licituds, es fa una segona convocatòria.

Un cop seleccionades les deu persones que formaran part de la Visura Ciutadana s’extreuen totes les butlletes i s’enregistra l’ordre per a cadascun dels gèneres que esdevindran les persones suplents de la Visura Ciutadana.

En el supòsit que algun membre de la Visura Ciutadana presenti una renúncia o desistiment, es nomena com a nou membre una persona suplent.

El nom de les persones seleccionades com a membres de la Visura Ciutadana i el nom i l’ordre de les persones suplents descrites als punts anteriors es publiquen al BOPA.

Les persones seleccionades com a membres de la Visura Ciutadana rebran una gratificació de 300 € anuals.

 

Enllaços d'interès:

Vies de sol·licitud del procés de selecció dels membres de la Visura Ciutadana:

   1/ SEU ELECTRÒNICA / E-TRAMITS

   2/ TRÀMIT PDF

 

Documents relacionats d'interès:

PDFICONDecret 444/2022, del 26-10-2022, pel qual s’aprova el Reglament de participació ciutadana.

PDFICONAvís de l’11-1-2023 d’obertura del termini de presentació de sol·licituds per al procés de selecció dels membres que formaran part de la Visura Ciutadana.