Les eleccions al Consell General

Quan els ciutadans amb dret a vot són convocats cada quatre anys en unes eleccions per votar els seus representants al Consell General han d’elegir entre diferents candidatures o llistes que es presenten en dos circumscripcions: la nacional i la parroquial.

Els electors o votants han de dipositar dos paperetes en dos urnes, la de la votació nacional i la de la votació parroquial. En la primera hi posaran un sobre que contindrà la papereta que han escollit d’una llista de 14 candidats i en la segona hi posaran un sobre que contindrà la papereta que han escollit d’una llista de dos candidats de la seva parròquia.

Els consellers d’elecció nacional es corresponen, proporcionalment, als elegits de cada llista de 14 candidats que es presenta a les eleccions en la circumscripció nacional. Els consellers d’elecció parroquial es corresponen a dos representants per parròquia que surten elegits de la llista de dos candidats que ha resultat més votada de les presentades per a cada circumscripció parroquial.    

Les llistes poden ser de partits polítics o d’agrupacions d’electors. Cada elector o ciutadà amb dret a vot ha de votar una candidatura parroquial i una altra de nacional. No es poden votar candidats de diferents llistes, les candidatures o llistes són tancades.