Edifici administratiu

El Govern

El Govern té el poder executiu de l’estat i s’encarrega de la direcció política de l’estat. El Govern està format pel cap de Govern i els ministres. El cap de Govern és elegit pel Consell General i presideix el Govern. El cap de Govern nomena i destitueix els ministres i els secretaris d’Estat que formen part del Govern.

El Govern porta a la pràctica amb els reglaments les lleis aprovades pel Consell General i dirigeix i estructura l’Administració pública nacional a través dels ministeris i els departaments que en depenen. El Govern articula la política internacional d’Andorra a través de les relacions amb altres estats.

Els membres del Govern assisteixen als plens del Consell General i poden ser convocats a les seves comissions. El Govern se sotmet al control del Consell General.

El Govern finalitza el seu mandat quan acaba la legislatura, per dimissió del cap de Govern, perquè ha prosperat una moció de censura al Consell General o perquè el cap de Govern ha perdut una qüestió de confiança.

Crèdits
Fotografia: SFGA