Casa de la Vall i Consell General

El conseller general

Els consellers generals són els representants del poble andorrà. Els consellers participen a les sessions del Consell General i a les comissions parlamentàries de les quals són membres.

Tots els ciutadans amb dret a vot poden presentar-se a una candidatura electoral i ser elegits en unes eleccions.

Ser conseller

La dedicació política comporta destinar part o la totalitat del temps diari d’un conseller. Alguns consellers tenen plena dedicació a la seva tasca. Per aquest motiu, reben del seu grup parlamentari un salari que prové del que la Junta de Presidents ha acordat distribuir de la partida pressupostària indicada del pressupost del Consell General. Els salaris dels consellers són públics i es poden consultar al web del Consell General.

La dedicació política a temps complet o parcial repercuteix en la feina habitual de la persona que exerceix la seva tasca política en un càrrec electe o de confiança. L’exercici d’un càrrec permet que es pugui obtenir una excedència a l’empresa en què es treballa. En el cas que sigui una persona que treballa a l’Administració pública, podrà obtenir una excedència amb reserva de lloc i plaça.

Crèdits
Fotografia: SFGA