El Consell General és el parlament d’Andorra. És la institució que aprova les lleis i també les pot redactar, i també aprova l’adhesió d’Andorra a tractats internacionals. Els consellers que l’integren són elegits cada quatre anys per sufragi universal pels ciutadans amb dret a vot. El Consell General està format per 28 consellers que els ciutadans amb dret a vot elegeixen de manera mixta: 14 per circumscripció parroquial i 14 per circumscripció nacional.