El Consell de Ministres està format pel cap de Govern i el conjunt de ministres. El cap de Govern presideix la reunió. El Consell de Ministres es reuneix ordinàriament cada setmana. Els ministres exposen diferents temes relacionats amb la política i l’administració dels seus ministeris i departaments que són aprovats pel Consell de Ministres. Les reunions del Consell de Ministres no són públiques. El secretari general del Govern redacta l’acta de la reunió.
El cap de Govern presideix el Govern i nomena els ministres. El Consell General l’elegeix en una sessió plenària del Consell General. El seu mandat no pot durar més de dos legislatures consecutives. El Consell General comença l’elecció del cap de Govern en una sessió plenària que té lloc en el termini de vuit dies després de la sessió constitutiva del Consell General. Si una moció de censura presentada al Consell General prospera, s’elegeix un nou cap de Govern.