Cavalls

Altres noms

Andorra no sempre ha rebut el qualificatiu de Principat. El nom amb què Andorra ha estat més conegut en les institucions, la documentació i popularment en bona part de la història és el de Valls d’Andorra, en clara al·lusió a la ubicació del país en unes valls al Pirineus i també perquè una vall era una jurisdicció política i fiscal d’origen medieval típica dels Pirineus.

En la documentació que es conserva de l’edat mitjana havia rebut ocasionalment el nom de pagus, referit al territori jurisdiccional que aglutinava una o més comunitats.

Un altre qualificatiu que ha acompanyat Andorra és el de república. Aquesta denominació apareixia a les matrícules dels automòbils del país quan els dos estats veïns d’Andorra coincidien en règim polític republicà.